fiberglass

Gada balva dizainā 2013, atzinība

fiberglass

Latvijas dizaineru savienības profesionālaja konkursā, nominācijā produkta parauga dizains, atzinība ir piešķirta LED laternai PROP